• Homepage Starter
 • PvdKerkhof 4047 Kl
 • PvdKerkhof 4549 Kl
 • PvdKerkhof 4675 Kl
 • PvdKerkhof 4706 Kl
 • PvdKerkhof 4772 Kl
 • Homepage Starter
 • PvdKerkhof 4047 Kl
 • PvdKerkhof 4549 Kl
 • PvdKerkhof 4675 Kl
 • PvdKerkhof 4706 Kl
 • PvdKerkhof 4772 Kl

Welkom bij Danszz!

Danszz! bestaat sinds 2011 in Goirle en later ook in Riel en Alphen. Danszz! wil iedereen van jong tot oud die een passie heeft voor dans een plek bieden om verschillende dansstijlen te ervaren. Kleuterdans, Jazz, Moderne dans, Klassiek ballet, Street, Dansexpressie, Dansimprovisatie?! Bij ons kom je alles tegen, vaak worden verschillende stijlen gecombineerd tot een vlot, afwisselend en creatief geheel. Plezier in het dansen staat voorop, maar daarbij wordt de techniek zeker niet vergeten.
 
Ieder jaar werken we met al onze leerlingen toe naar eindejaarsvoorstellingen in het theater.  Naast de reguliere lessen hebben we ook verschillende selectiegroepen die meerdere keren per jaar optreden en daarnaast wedstrijden doen. Wij willen onze passie voor dans graag delen en zijn dan ook trots dat meerdere dansers van onze dansschool hun weg naar de professionele dansopleiding hebben gevonden. 
Klassiek ballet

Klassiek ballet

Klassiek Ballet is een sierlijke elegante dansvorm die al eeuwen oud is maar zeker niet oudbollig te noemen valt.
Jazz

Jazz

Jazz is een ritmische dansstijl waarbij er veel gedanst wordt op vlotte muziek.
Modern Jazz

Modern Jazz

De techniek van jazz en de flow van modern zorgen voor mooie dansante combinaties.
Kinderdans

Kinderdans

Dit is een vrolijke les waarbij kinderen vertrouwd worden gemaakt met wat hun lichaam kan
street/ Hip hop

street/ Hip hop

street/Hiphop is een stoere dansstijl die veel verschillende stromingen kent. Alles kun je tegen komen in deze les.
 • Banner Quote1
 • Banner Quote2
 • Banner Quote3
 • Banner Quote5
 • Banner Quote6

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Cursisten (evt. ouders/voogd) zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.
 • Bij inschrijving gaan cursisten en/of ouders/voogd akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Deelname aan de danslessen van Danszz! is op eigen risico van de ouder/voogd van desbetreffende cursist.
 • Danszz! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde spullen.

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING EN BETALING

 • Indien een cursist lid wordt van Danszz! dan betaalt hij/zij eenmalig € 15,00 administratiekosten.
 • Indien men gebruik wil maken van de gezinskorting, zoals deze vermeld is bij de lesgelden, dan dient men dat aan te vinken op het inschrijfformulier.
 • Betalingen kan men voldoen in 1 of 10 termijnen.
 • Betaling geschiedt volgens automatisch incasso.
 • Bij betaling in 1 termijn zal het jaarbedrag begin september worden geïncasseerd.
 • Bij betaling in 10 termijn zal het maandelijkse bedrag af worden geschreven in de eerste week van de maand gedurende de maanden september tot en met juni.
 • Een cursusjaar bestaat ongeveer uit 36 lesweken en start in september het lesgeld is berekend op 34 weken in verband met mogelijke uitval.
 • Gedurende de (Nederlandse) schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
 • Cursisten kunnen tussentijds instromen. Het lesgeld zal bij tussentijdse instroming naar rato berekend worden.
 • Opzeggen van een cursus kan alleen schriftelijk (bij voorkeur via email) en dient een volle kalendermaand voor aanvang van de nieuwe incasso`s ( de 1e dag van iedere maand) te gebeuren.
 • De machtiging voor automatisch incasso loopt automatisch door in het nieuwe cursusjaar, tenzij men zich voor 1 augustus van het lopende cursusjaar uitschrijft.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Indien er niet aan de betalingsverplichting voldaan wordt zal er twee keer een herinnering gestuurd worden alvorens er een incassobureau benaderd zal worden. Cursisten zullen dan eveneens uit de lessen geweerd worden totdat de betalingsachterstand is voldaan.
 • De inschrijving is definitief zodra het inschrijfformulier ingevuld is ingeleverd.
 • Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • Nieuwe leerlingen mogen de eerste les geheel vrijblijvend een proefles draaien. 
 • Dansschool Danszz! behoudt zich het recht voor de tarieven bij de start van een nieuwe seizoen te indexeren met maximaal 7%.

Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Danszz! uw persoonsgegevens opneemt in een gegevensbestand. Bij Danszz! wordt er zorgvuldig omgegaan met uw privacy. De door u verstrekte persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit betreft het geven van lessen, het administreren van uw deelname, het informeren over activiteiten aangaande de dansschool en het kunnen innen van verschuldigde bedragen. Het vastleggen en gebruik van deze gegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen in een systeem voor leerlingenadministratie en enkel Anouk Kuijpers en Joyce Kuijpers-Hoonhorst hebben toegang hiertoe.  
Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor gegeven heeft, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt uw eigen persoonsgegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk wanneer er geen betalingsverplichting meer is.

Gedurende het jaar worden regelmatig tijdens evenementen en lessituaties foto`s of video`s gemaakt. Deze worden incidenteel gebruikt voor onze website, een flyer of social media. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of foto`s met uw beeltenis (of van uw kind)  gebruikt mogen worden voor de website, flyer en/of social media.  Indien er specifieke doeleinden zijn voor beeldmateriaal zoals een flyer of een website dan zullen we altijd vooraf nogmaals expliciet vragen of betreffende beeltenis gebruikt mag worden. Wij vragen onze leerlingen ook zorgvuldig om te gaan met opnames (uit bijvoorbeeld een groepsapp) waar ook andere dansers op te zien zijn en dit niet zonder toestemming (online) te plaatsen. 

Locatie Goirle

Sporthal "De Vendelier"
Vendelierhof 1a
5051 JW Goirle

Locatie Riel

Accomodatie 
Gymzaal
Bernardstraat

Locatie Alphen

Sportcentrum "Alphen"
Speelveld 1
5131 AW Alphen

Postadres

Boskriek 35
5131 HJ Alphen
T. 06 524 284 47

 


Danszz! | Boskriek 35 | 5131 HJ | Alphen | T. 06 524 28 447 | Info@danszz.nl
COPYRIGHT © 2015 DANSZZ! | Voorwaarden |  POWERED BY STORMID